Moduł 5
Zasady
udzielania
pierwszej
pomocy

Karta
modułu

Lekcja 1
"Zasady
pierwszej
pomocy"

Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Zasady
postępowania
na miejscu
wypadku"

Foliogramy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Ocena stanu
poszkodowanego
i podstawowe
podtrzymywanie
życia"

Foliogramy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Postępowanie
przy zranieniach,
krwotokach,
oparzeniach
i odmrożeniach"

Foliogramy
do Lekcji 4

Temat 5
"Postępowanie
przy obrażeniach
kości i stawów"

Foliogramy
do Lekcji 5

Lekcja 6
"Nagłe zaburzenia
świadomości
w chorobach
wewnętrznych
i inne
niebezpieczne
sytuacje"

Foliogramy
do Lekcji 6


Spis modułów