Informacje
dla użytkownika

Wstęp

Moduły

Moduł 1
"Prawna
ochrona
pracy"

Moduł 2
"Elementy
ergonomii,
fizjologii
i higieny
pracy"

Moduł 3
"Zagrożenia
i profilaktyka
w środowisku
pracy"

Moduł 4
"Bezpieczeństwo
poza pracą"

Moduł 5
"Postępowanie
w sytuacjach
zagrożeń,
awarii
i wypadków"


SPIS
SLAJDÓW