SPIS FOLIOGRAMÓWFOLIOGRAMY MODUŁU 1 - "Prawna ochrona pracy"
FOLIOGRAMY MODUŁU 2 - "Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy"

FOLIOGRAMY MODUŁU 3 - "Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy"
FOLIOGRAM MODUŁU 4 - "Bezpieczeństwo poza pracą"
FOLIOGRAMY MODUŁU 5 -Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków"