Moduł 1
Prawna
ochrona
pracy

Karta
modułu

Lekcja 1
"System
ochrony
pracy
w Polsce"

Slajdy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Prawa
i obowiązki
pracodawcy
i pracownika
w zakresie
bezpieczeństwa
i higieny pracy"


Slajdy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Ochrona pracy
kobiet,
młodocianych
i niepełnosprawnych"

Slajdy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Postępowanie
w związku
z wypadkiem
przy pracy
i chorobą zawodową
oraz świadczenia
z tego tytułu"

Slajdy
do Lekcji 4


powrót do
spisu modułów