Moduł 3
Zagrożenia
i profilaktyka
w środowisku
pracy

Karta
modułu

Lekcja 1
"Czynniki
występujące
w środowisku
pracy"


Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Zagrożenia
od urządzeń
elektrycznych"


Foliogramy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Oświetlenie
pomieszczeń
i stanowisk
pracy.
Promieniowanie"


Foliogramy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Drgania
mechaniczne
- wibracje.
Hałas
w środowisku
pracy"


Foliogramy
do Lekcji 4

Lekcja 5
"Zagrożenia
czynnikami
chemicznymi
w środowisku
pracy
i profilaktyka"

Foliogramy
do Lekcji 5

Lekcja 6
"Zagrożenia
czynnikami
biologicznymi"


Foliogramy
do Lekcji 6

Lekcja 7
"Czynniki
psychofizyczne
w środowisku
pracy"

Foliogramy
do Lekcji 7

Lekcja 8
"Ocena ryzyka
zawodowego
na stanowisku
pracy"

Foliogramy
do Lekcji 8

Lekcja 9
"Środki ochrony
indywidualnej"


Foliogramy
do Lekcji 9

powrót do
spisu modułów