Moduł 5
Postępowanie
w sytuacjach
zagrożeń,
awarii
i wypadków

Karta
modułu

Lekcja 1
"Zasady
postępowania
w razie pożaru
i wybuchu"

Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Zasady
udzielania
pierwszej
pomocy"


Foliogramy
do Lekcji 2

powrót do
spisu modułów