Moduł 4
Bezpieczeństwo
poza pracą

Karta
modułu

Bezpieczeństwo
poza pracą

 

Film
"Wypadki w domu"

-opis filmu

 

Film
"Wypadki dzieci
w gospodarstwie
rolnym"

-opis filmu

 

Lekcja 1
"Bezpieczeństwo
w ruchu
drogowym"

Slajdy
do Lekcji 1

 

Film
"Wypadki drogowe
i ich skutki"

-opis filmu

Lekcja 2
"Bezpieczeństwo
w górach
i nad wodą"

Slajdy
do Lekcji 2powrót do
spisu modułów