Moduł 2
Elementy
ergonomii,
fizjologii
i higieny
pracy

Karta
modułu

Lekcja 1
"Ergonomia
w kształtowaniu
warunków
pracy"

Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Fizjologia
pracy"


Foliogramy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Higiena
pracy"


Foliogramy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Higieniczne
warunki
pomieszczeń
pracy"

Foliogramy
do Lekcji 4

powrót do
spisu modułów