Moduł 2
Zasady
bezpiecznego
zachowania
w szkole

Karta
modułu

Lekcja 1
"Poznajemy
szkołę i jej
pracowników"

Lekcja 2
"Otoczenie
mojej
szkoły"

Lekcja 3
"W klasie"

Lekcja 4
"Poznaję
prawa
i obowiązki
ucznia"

Lekcja 5
"Co to znaczy
być dobrym
kolegą?"

Lekcja 6
"Wspólnie
bawimy się
na podwórku,
w domu
i szkole"

Lekcja 7
"Poznajemy
sytuacje
sprzyjające
nawiązywaniu
przyjaźni"

Lekcja 8
"Jak okazywać
sympatię?"


Spis modułów