Informacje
dla użytkownika

Wprowadzenie

Moduły

Moduł 1
"Bezpieczna
droga
do domu
i szkoły"

Moduł 2
"Zasady
bezpiecznego
zachowania
w szkole"

Moduł 3
"Bezpieczeństwo
pożarowe"

Moduł 4
"Ergonomia
w szkole
i w domu"

Moduł 5
"Higiena
pracy
w domu
i szkole"

Moduł 6
"Bezpieczne
posługiwanie się
przedmiotami
i urządzeniami"

SPIS SLAJDÓW