Moduł 6
Bezpieczne
posługiwanie się
przedmiotami
i urządzeniami

Karta
modułu

Lekcja 1
"Urządzenia
elektryczne
i gazowe
w domu"

Lekcja 2
"Prąd
elektryczny"

Lekcja 3
"Jak korzystać
z różnorodnych
narzędzi?"

Lekcja 4
"Niebezpieczne
przedmioty
i substancje"

Lekcja 5
"Pierwsza
pomoc"

FOLIOGRAMY

Spis modułów