Moduł 5
Higiena
pracy
w domu
i szkole

Karta
modułu

Lekcja 1
"Obowiązki
ucznia"

Lekcja 2
"Komputer
w szkole
i w domu"

Lekcja 3
"Telewidz
czy
telemaniak?"

Lekcja 4
"Dbaj
o zdrowie
-walcz
z hałasem!"

Lekcja 5
"Moje
ulubione
zwierzę"

FOLIOGRAMY

Spis modułów