Moduł 3
Bezpieczeństwo
pożarowe

Karta
modułu

Lekcja 1
"Uczę się
w bezpiecznej
szkole"

Lekcja 2
"Znam
niebezpieczeństwa,
które
mi grożą"

Lekcja 3
"Przed
pożarem"
 

Film
"Substancja
łatwopalna "

-opis filmu

Lekcjat 4
"Wybuchł
pożar.
Co robić?"
 

Film
"Gaśnica i telefon"

-opis filmu

 

Film
"Gaszenie pożarów"

-opis filmu

Lekcja 5
"Poprzez
ćwiczenia
utrwalamy
wiadomości"

 


SLAJDY


Spis modułów