Moduł 3
Bezpieczeństwo
pożarowe

Karta
modułu

Lekcja 1
"Uczę się
w bezpiecznej
szkole"

Lekcja 2
"Znam
niebezpieczeństwa,
które
mi grożą"

Lekcja 3
"Przed
pożarem"

Lekcjat 4
"Wybuchł
pożar.
Co robić?"

Lekcja 5
"Poprzez
ćwiczenia
utrwalamy
wiadomości"


FOLIOGRAMY

Spis modułów