SPIS SLAJDÓW


SLAJDY Modułu 1 - "Bezpieczna droga do domu i szkoły"SLAJDY Modułu 3 - "Bezpieczeństwo pożarowe"SLAJDY Modułu 4 - "Ergonomia w szkole i w domu"SLAJDY Modułu 5 - "Higiena pracy w domu i szkole"


SLAJDY Modułu 6 - "Bezpieczne posługiwanie się przedmiotami i urządzeniami"