Moduł 4
Ergonomia
w szkole
i w domu

Karta
modułu

Lekcja 1
"Urządzam
swój kącik
do pracy
i zabawy"

Lekcja 2
"Projektuję
meble
szkolne"

Lekcja 3
"Co noszę
w tornistrze?"

Lekcjat 4
"Jak odpoczywać
w czasie
pracy?"

FOLIOGRAMY

Spis modułów