Moduł 5
Bezpieczne
zachowanie
w szkole

Karta
modułu

Lekcja 1
"Co może
zagrażać
naszemu
życiu i zdrowiu
w szkole?"
- cz. I

Lekcja 2
"Co może
zagrażać
naszemu
życiu i zdrowiu
w szkole?"
- cz. II

Lekcja 3
"Zasady
bezpiecznego
zachowania
się w szkole.
Znaki
bezpieczeństwa"

Lekcja 4
"Ja i moi
koledzy
- co nas łączy,
a co nas dzieli?"

Lekcja 5
"Masz prawo
powiedzieć
- nie"

Lekcja 6
"Ewakuacja
z budynku
szkolnego"


FOLIOGRAMY

Spis modułów