Moduł 4
Bezpieczne
zachowanie
w czasie
wypoczynku

Karta
modułu

Lekcja 1
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- wiadomości
wstępne"

Lekcja 2
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- gdzie się
kąpać?"

Lekcja 3
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- dlaczego
kąpielisko
strzeżone?"

Lekcja 4
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- powiedz "nie"
zagrożeniom!"

Lekcja 5
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- przyczyny
utonięć"

Lekcja 6
"Bezpieczny
wypoczynek
nad wodą
- rekreacja
i sporty
wodne"

Lekcja 7
"Bezpieczny
wypoczynek
podczas
wycieczek
- zasady
ogólne"

Lekcja 8
"Bezpieczny
wypoczynek
podczas
wycieczek
pieszych,
rowerowych
i autokarowych"

Lekcja 9
"Bezpieczny
wypoczynek
w górach
- wycieczki
piesze"

Lekcja 10
"Bezpieczny
wypoczynek
w górach
- sporty
zimowe"FOLIOGRAMY

Spis modułów