Moduł 1
W świecie
zagrożeń

Karta
modułu

Lekcja 1
"Rodzaje
zagrożeń"

Lekcja 2
"Służby
ratownictwa"

Lekcja 3
"Substancje
szkodliwe"

Lekcja 4
"Kiedy
spotkam
przedmioty
niebezpieczne"

Lekcja 5
"Bakterie
i wirusy"

Lekcja 6
"Świat
maszyn
i instalacji"

Lekcja 7
"Hałas
- niewidzialny
wróg"

Lekcja 8
"Zagrożenia
ze strony
sił przyrody"

Lekcja 9
"Zwierzęta
wśród nas"

Lekcja 10
"Czego się
nauczyłem?"


MATERIAŁY
POMOCNICZE
DLA UCZNIAFOLIOGRAMY

Spis modułów