Materiały pomocnicze
dla ucznia 

Moduł 1

Lekcja 1
"Potop
i plagi
egipskie"

Lekcja 2
"Służby
ratownictwa"

Lekcja 3
"Substancje
szkodliwe"

Lekcja 4
"Przedmioty
niebezpieczne"

Lekcja 5
"Bakterie
i wirusy"

Lekcja 6
"Świat
maszyn"

Lekcja 7
"Hałas
-niewidzialny
wróg"

Lekcja 8
"Zagrożenia
ze strony
sił przyrody"

Lekcja 9
"Zwierzęta
wśród nas"


powrót