SPIS FOLIOGRAMÓW


FOLIOGRAMY Modułu 1 - "Zasady higienicznego trybu życia"FOLIOGRAMY Modułu 2 - "Zagrożenia jednostki ze strony przyrody"FOLIOGRAMY Modułu 3 -"Zagrożenia cywilizacyjne"

 

Prezentacja "Porażenie prądem"
 

Prezentacja "Manipulowanie informacją"
 

Prezentacja "Uzależnienie od telewizji"FOLIOGRAMY Modułu 4 -"Zagrożenia zbiorowe"

 

Prezentacja "Zagrożenia pożarowe "
 

Prezentacja "Skażenia"
 

Prezentacja "Zagrożenia terrorystyczne"FOLIOGRAMY Modułu 5 - "Zasady udzielania pierwszej pomocy"