Moduł 3
Zagrożenia
cywilizacyjne

Karta
modułu

Lekcja 1
"Instrukcja
obsługi życia
codziennego",
czyli kto czyta,
nie błądzi"

Slajdy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Pamiętaj
chemiku młody..."
- czyli chemiczne
zagrożenia
zdrowia i życia

Slajdy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Po podłączeniu
do prądu
wszystko zaczyna
działać", czyli
elektryczne
zagrożenia
zdrowia i życia

Slajdy
do Lekcji 3
  Prezentacja
"Porażenie
prądem"

Lekcja 4
"Nie stresuj się",
czyli stres,
agresja, przemoc
jako zagrożenia
naszego zdrowia
i życia


Slajdy
do Lekcji 4

Lekcja 5
"Half life",
czyli pół życia
za monitorem
- zagrożenia
medialne

Slajdy
do Lekcji 5

 

Prezentacja
"Manipulowanie
informacją"

 

Prezentacja
"Uzależnienie
od telewizji
"

Lekcja 6
"Bądź bezpieczny
na drodze"
- bezpieczne
uczestnictwo
w ruchu
drogowym

Lekcja 7
"Żyjmy zdrowo"
- zasady zdrowego
trybu życia.


Slajdy
do Lekcji 7Spis modułów