Moduł 2
Zagrożenia
jednostki
ze strony
przyrody

Karta
modułu

Lekcja 1
"Słońce jako
źródło
pozytywnych
i negatywnych
oddziaływań
na człowieka
i środowisko"

Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Ochrona
przed skutkami
promieniowania
słonecznego".


Foliogramy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Zagrożenia
ze strony zjawisk
atmosferycznych"

Foliogramy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Rośliny
i zwierzęta
jako źródło
zagrożeń
dla zdrowia
człowieka"

Lekcja 5
"Sposoby
zapobiegania
zagrożeniom
w różnych
sytuacjach"


Foliogramy
do Lekcji 5


Spis modułów