Moduł 1
Zasady
higienicznego
trybu życia

Karta
modułu

Lekcja 1
"Higieniczny
tryb pracy
i życia
codziennego
oraz
wypoczynku
"

Foliogramy
do Lekcji 1

Lekcja 2
"Higieniczny
dom i jego
otoczenie"


Foliogramy
do Lekcji 2

Lekcja 3
"Bezpieczne
odżywianie się"

Foliogramy
do Lekcji 3

Lekcja 4
"Umiejętne
dbanie o swoje
zdrowie i urodę"

Foliogramy
do Lekcji 4

Lekcja 5
"Higiena
psychiczna"

Foliogramy
do Lekcji 5Spis modułów