Moduł 3
Człowiek
i jego
zdrowie

Karta
modułu

Lekcja 1
"Funkcjonowanie
organizmu
człowieka"

Lekcja 2
"Metody
postępowania
w razie
wypadku"

Lekcja 3
"Higiena
osobista
- dlaczego
musimy jej
przestrzegać?"

Lekcja 4
"Czy wiesz
- co jesz?
czyli o zdrowej
żywności"


FOLIOGRAMY

Spis modułów