Moduł 2
Bezpieczne
zachowanie
w domu

Karta
modułu

Lekcja 1
"Wypadki
w domu.
Przyczyny
i pierwsza
pomoc. "

Lekcja 2
"Jak bezpiecznie
korzystać
z urządzeń
gazowych
w gospodarstwie
domowym?"

Lekcja 3
"Jak bezpiecznie
korzystać
z urządzeń
elektrycznych
w domu?"

Lekcja 4
"Jak bezpiecznie
spędzać czas
na podwórku?"

Lekcja 5
"Bezpieczne
zachowanie
w gospodarstwie
rolnym"

Lekcja 6
"Higiena pracy
i wypoczynku
ucznia
w domu"

MATERIAŁY
POMOCNICZE
DLA UCZNIA 

FOLIOGRAMY

Spis modułów