Filmy
[Ilustracje filmowe]

Film "Zagrożenia naturalne i klęski żywiolowe"

-opis filmu

Film "Skażenia chemiczne, awarie, klęski ekologiczne"

-opis filmu

Film "TERRORYZM"

-opis filmu

Film "Akcje i słuzby ratownicze"

-opis filmu

Film "Napo i substancje chemiczne"

-opis filmu

Film "Hałas i jego źródła"

-opis filmu

Film "Używaj ochronników słuchu"

-opis filmu

Film "Hałas przemysłowy"

-opis filmu

Film "Wypadki w domu"

-opis filmu

Film "Wypadki dzieci w gospodarstwie rolnym"

-opis filmu

Film "Jak prawidłowo podnosić ciężar"

-opis filmu

Film "Obsługa gaśnicy"

-opis filmu

Film "Etapy pożaru pokoju"

-opis filmu

Film "Procesy spalania w palącej się świecy"

-opis filmu

Film "Prawidłowa ewakuacja z budynku"

-opis filmu

Film "Pożar i akcja ratowniczo-gaśnicza"

-opis filmu

Film "Szkoło nie psuj dzieciom kręgosłupa"

-opis filmu

Film "DEFIBRYLACJA"

-opis filmu

Film "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa"

-opis filmu

Film "OCENA MIEJSCA WYPADKU"

-opis filmu

Film "Postepowanie w przypadku krwotoku"

-opis filmu

Film "Uwolnienie porażonego spod działania prądu elektrycznego "

-opis filmu

Film "Złamania kończyny dolnej i górnej"

-opis filmu

Film "Oparzenia ina stołówce w szkolnej -pierwsza pomoc"

-opis filmu

Film "Oparzenia ina wycieczce w szkolnej - pierwsza pomoc"

-opis filmu

Film "Lekcja pierwszej pomocyw pracowni szkolnej" - cz. I - MANEKIN

-opis filmu

Film "Lekcja pierwszej pomocy w pracowni szkolnej" - cz. II - CHUSTA

-opis filmu

Film Ciało obce w drogach oddechowych"

-opis filmu

Film "Uciśnięcia klatki piersiowej"

-opis filmu

Film "Udrożnienie dróg oddechowych"

-opis filmu