Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2016 r.


KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA SZKÓŁ

Materiały edukacyjne do nieodpłatnego korzystania

 

szkoła
podstawowa

klasy I - III

 

szkoła
podstawowa

klasy IV - VI

 

szkoła
gimnazjalna

 

szkoła
ponadgimnazjalna

 

 
 
 
kliknij w obrazek aby uruchomić
 
kliknij w obrazek aby uruchomić
 
kliknij w obrazek aby uruchomić
 
kliknij w obrazek aby uruchomić

 

 

 


Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.


ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93