KULTURA
BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY POMOCNICZE
DLA SZKÓŁ

Materiały edukacyjne do nieodpłatnego korzystania

Szkoła
podstawowa klasy I - III

Szkoła
podstawowa klasy IV - VI

Szkoła
podstawowa klasy VII-VIII

Szkoła ponad-
podstawowa

  • Aktualna oferta
    Centrum Edukacyjnego
  • Informacja o zakupie
    wersji multimedialnej

Copyright Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone. Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione.
Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93