Materiały
pomocnicze
dla ucznia 

Moduł 6

Lekcja 1
"Drogi,
przepisy
regulujące ruch
na drogach"

Lekcja 2
"Pieszy
uczestnikiem
ruchu
drogowego"

Lekcja 3
"Bezpieczne
korzystanie
ze środków
komunikacji
zbiorowej
i indywidualnej.
Rowery.
"

Lekcja 4
"Rowerzysta
bezpiecznym
użytkownikiem
dróg"

Lekcja 5
"Miejsca
i sytuacje
szczególnie
niebezpieczne
dla rowerzysty"

lekcja 6
"Skutki
nieprzestrzegania
przepisów
ruchu drogowego,
postępowanie
w razie wypadku
drogowego"powrót