Materiały
pomocnicze
dla ucznia

Moduł 2

Lekcja 1
"Wypadki
w domu.
Przyczyny
i pierwsza
pomoc"

Lekcja 2
"Jak bezpiecznie
korzystać
z urządzeń
gazowych
w domu?"

powrót